Asianajotoimisto Päivi Molari toimintatapa

Valvottua osaamista - asiakkaamme parhaaksi

Toimintatapa


Toimintatapamme

 • Toimintamme lähtökohtia ovat hyvä, luotettava ja joustava palvelu sekä ammattitaitoinen, huolellinen ja tehokas toimeksiantojen hoitaminen, mitä osoittaa asiakkailtamme säännöllisesti saamamme kiitos ja positiivinen palaute.
 • Huolehdimme parhaan taitomme ja kykymme mukaisesti asiakkaidemme oikeuksien ja etujen toteutumisesta.
 • Kehitämme ammattitaitoamme jatkuvasti osallistumalla säännöllisesti alan täydennyskoulutukseen.
 • Koko henkilökuntamme on sitoutunut toimimaan asianajajakunnan eettisten ohjeiden mukaisesti ja noudatamme ehdottomasti kaikessa toiminnassamme lakia ja hyvää asianajajatapaa.
 • Noudatamme toiminnassamme aina ehdotonta salassapitoa ja vaitioloa.
 • Haluamme olla aina asiakkaamme parhaaksi.
 • Tavoitteenamme on korkea asiakastyytyväisyys – vasta, kun asiakkaamme ovat tyytyväisiä, voimme olla itsekin tyytyväisiä.

Toiminnan valvonta

 • Suomen Asianajajaliitto, Valvontalautakunta ja Oikeuskansleri valvovat asianajajien ja asianajotoimistojen toimintaa. Asianajajien asiakkailla ja muilla toimijoilla on mahdollisuus halutessaan kannella asianajajan menettelystä Valvontalautakunnalle.
 • Suomen Asianajajaliiton lakisääteisenä tehtävänä on säännellä ja valvoa asianajotoimintaa. Asianajajaliitto ei ole etu- tai toimialajärjestö. Asianajajaliitto edistää asianajopalveluiden laatua ja osallistuu aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen. Vain Suomen Asianajajaliiton jäsen saa käyttää nimikettä asianajaja. Lisätietoja asianajajista on saatavilla verkkosivuilta www.asianajajaliitto.fi.
 • Asianajajien asiakkailla on oikeus saattaa asianajopalkkiota koskeva mahdollinen erimielisyys Valvontalautakunnan käsiteltäväksi, mitä koskevia lisätietoja on saatavilla verkkosivuilta www.valvontalautakunta.fi.
 • Kuluttaja-asiakkailla on lisäksi mahdollisuus halutessaan saattaa asianajopalkkiota koskeva erimielisyys Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, mitä koskevia lisätietoja on saatavilla verkkosivuilta www.kuluttajariita.fi.


Yhteystyökumppanit

 • Auktorisoitu tilitoimisto Yritystoiminnan Ratkaisijat Oy huolehtii toimistomme ja hallussamme olevien asiakasvarojen kirjanpidosta.
 • Toimistollamme on vastuuvakuutukset LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiössä.

Palveluntarjoajan seloste (pdf)