Asianajotoimisto Päivi Molari henkilokunta

Me teemme sen - asiantuntevasti ja luotettavasti

Henkilökunta


Asianajaja, varatuomari
Päivi Molari

Koulutus ja arvonimet

 • Asianajajatutkinto ja Suomen Asianajajaliiton jäsen, 2008-
 • Varatuomari, Itä-Suomen hovioikeus, 2002
 • Oikeustieteen maisteri, Lapin yliopisto, 2001
 • Ylioppilas, Savonlinnan Lyseon lukio, 1995

Lisäkoulutus ja –ansiot

 • Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelykoulutuksen suorittanut sovittelija
 • Asianajajatutkinnon oikeudenkäyntimenettelyn pienryhmäkouluttaja

Työkokemus

 • Yrittäjä, Asianajotoimisto Päivi Molari, 2008-
 • Yrittäjä, Lakiasiaintoimisto Varatuomari Päivi Molari, 2006-2008
 • Ennen oman toimiston perustamista olen työskennellyt asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa sekä useissa eri valtion virastoissa mm. Savonlinnan maistraatissa, Pieksämäen käräjäoikeudessa, Itä-Suomen lääninhallituksen poliisiosastolla ja Savonlinnan käräjäoikeudessa.

Luottamustehtävät

 • Suomen Asianajajaliiton Mikkelin osaston hallituksen puheenjohtaja 2015-
 • Suomen Asianajajaliiton Mikkelin osaston hallituksen jäsen 2010-
 • Suomen Asianajajaliiton Sovitteluvaliokunnan jäsen 2016-
 • Suomen Asianajajaliiton Ammatillisen valiokunnan jäsen 2010-
 • Suomen Asianajajaliiton Valtuuskunnan ja Menettelytapavaliokunnan varajäsen 2013-

Painopistealueet ja erityisosaaminen

 • Oikeudenkäynnit riita- ja rikosasioissa, myös erityistuomioistuimet, kuten Markkinaoikeus ja Vakuutusoikeus
 • Sovittelu- ja sovintomenettelyt
 • Asunto- ja kiinteistökauppariidat
 • Vahingonkorvausoikeus
 • Työoikeus
 • Lasten huolto-, elatus-, asumis- ja tapaamisoikeusasiat
 • Perhe- ja perintöoikeus, kuten avioehto, testamentti, ositus, perunkirjoitus, perinnönjako
 • Pesänselvittäjä- ja pesänjakajatehtävät

Harrastukset

 • Liikunta, puutarhatyöt ja urheiluseuratoiminta

Päivi Molari