Asianajotoimisto Päivi Molari palvelut

Asianajopalveluja - yli 15 vuoden kokemuksella

Palvelut


Palvelut yksityishenkilöille

Hoidamme yksityishenkilöiden oikeudellisia asioita monipuolisesti, kuten esimerkiksi:

 • riita-asiat (myös oikeusapuasioina), esim. asunto- ja kiinteistökauppa-, vahingonkorvaus-, sopimus-, velkomus-, työsopimus-, lasten huolto-, elatus-, asumis- ja tapaamisoikeus- yms. riita-asioissa
 • sovittelu- ja sovintomenettelyt
 • rikosoikeudenkäynnit (myös oikeusapuasioina)
 • perhe- ja perintöoikeudelliset asiat:
  • avioehto
  • avioero
  • avioero-ositus
  • lasten huolto, elatus, asuminen ja tapaamisoikeus
  • perintöverosuunnittelu
  • testamentti
  • edunvalvontavaltuutus
  • lahja
  • perunkirjoitus
  • kuolinpesien pesänselvitys
  • kuolinpesien ositus ja perinnönjako
  • pesänselvittäjä ja pesänjakaja

Palveluiden etämyynnin ennakkotiedot kuluttaja-asiakkaille (pdf)

Palvelutilauksen peruuttamislomake (pdf)

Palvelut yrityksille ja yhteisöille

Hoidamme myös yritysten ja yhteisöiden oikeudellisia asioita, erityisesti seuraavissa asiaryhmissä:

 • riita- ja rikosoikeudenkäynnit
 • sovittelu- ja sovintomenettelyt
 • sopimusasiat
 • perintä- ja muut velkomusasiat
 • vahingonkorvausasiat
 • työoikeudelliset asiat
 • julkiset hankinnat